rozstać się


rozstać się
Rozstać się z życiem, ze światem, z tym światem zob. życie 20.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozstać się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozstawać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstać się — dk, rozstać sięstanę się, rozstać sięstaniesz się, rozstać sięstań się, rozstać sięstał się rozstawać się ndk IX, rozstać sięstaję się, rozstać sięstajesz się, rozstać sięwaj się, rozstać sięwał się 1. «oddalić się, odejść od kogoś, zwykle… …   Słownik języka polskiego

  • rozstać się [pożegnać się] z tym światem [ze światem] — {{/stl 13}}{{stl 7}} eufemistycznie: umrzeć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niełatwo mu było rozstać się (pożegnać się) ze światem. Rozstawać się z tym światem w cierpieniach, bezboleśnie, szybko. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstawać się — → rozstać się …   Słownik języka polskiego

  • rozstawać się — Rozstać się z życiem, ze światem, z tym światem zob. życie 20 …   Słownik frazeologiczny

  • rozstawać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, rozstawać sięstaję się, rozstawać sięstaje się, rozstawać sięwaj się {{/stl 8}}– rozstać się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, rozstawać sięstanę się, rozstawać sięstanie się, rozstawać sięstań się {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pożegnać (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. żegnać (się) I{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozstać się [pożegnać się] z tym światem [ze światem] {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • wziąć — dk Xc, wezmę, weźmiesz, weź, wziął, wzięła, wzięli, wzięty, wziąwszy 1. «ująć, chwycić, objąć (kogoś, coś) ręką, rękami lub innym narządem chwytnym (np. u zwierząt) albo narzędziem; przystosować do trzymania, niesienia» Wziąć książkę, zeszyt,… …   Słownik języka polskiego

  • życie — 1. Bez życia «bez zapału, mało energicznie» 2. Brać, traktować życie lekko «być lekkomyślnym, postępować lekkomyślnie, beztrosko, niczym się nie przejmując»: Podziwiał jego odwagę brania życia lekko i nieodpowiedzialnie, jakby to było majowe… …   Słownik frazeologiczny